2-3 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da “Aile değerlerinin korunması-yükseltilmesi” koordinasyon ve ortak çalışmanın Rolü başlığı altında gerçekleştirilen çalıştaya , kadın ve aile sahasında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları , müesseseler ve alanında uzman bir çok akademisyen iştirak etti.Bu değerli buluşmada istişare edilen konularla ilgili önemli tavsiyeler ve öneriler alındı: Ailenin varlığını tehdit eden oluşumlar ve tehlikeler: Medya, uluslar arası anlaşmalar, farklı müesseseler arasında bilinçli olarak yürütülen –olumsuz propaganda- içeren programlar, semineler, konferanslar hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek ve toplumu duyarlı hale getirmek.

Katılımcı kuruluşlar arasında, aile değerlerine hizmet eden, alternatif eğitimsel hizmetler oluşturmak, sıkı bir iletişim ağı tesis etmek, koordinasyon mekanizmaları kurmak.

Sosyal medya ve diğer alanlarda düzenlenen  ”Aile Projeleri”ne finanse edilmek üzere özel bir fon oluşturmak. Bu fon: Gönüllü yardımseverler ve resmi kanallar tarafından aile sorunlarının hizmetinde kullanılmak üzere oluşturulacaktır.( Zekat sandığı, sadaka sandığı gibi)

Aile sorunlarıyla alakalı , ortak önemi bulunan konuların, sosyal medya ve internet siteleri aracılığıyla, aktif bir sosyal ağ inşa ederek bu ağın kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde takip edilmesini sağlamak. Öneğin, Uluslar arası Kadın ve Aile Platformu sitesi gibi.

Kurumlar arası eğitim, medya kuruluşlarıyla iletişimde özel bir program üretmek ve kullanımını sağlamak.

Aile hususunda yaşanılan müşkillerin diri tutulması için, kurumların dış ilişkiler birimlerini güçlendirmek.(Örneğin, Uluslar arası ve yerel konferanslarda neler olduğunu takip etmek üzere bir izleme komitesi kurmak )

Çizgi filmlerde işlenen aile yapısına uygun olmayan motiflere karşın, aile yapımıza uygunluk arzeden temalar üzerinde kurgu ve projeler üretmek. İlgili sanatçı ve yapımcıları bu alanlara teşvik etmek.

Medya tehlikelerine karşı, aile ve çocuk mefhumunun korunması adına, hukuki sahada tüm araçların kullanılması ve yaptırımlarının uygulanmasını sağlamak.

Çalıştay Sonuç Bildirisinin tamamını okumak için tıklayınız…