Skip to content

Archive

Category: Madde Bağımlılığı

Alkol ve alkol dışı madde kullanımı çağımızın en önemli toplumsal ve sağlık sorunlarından biridir. Bu sorun, yalnızca madde kullanan bireyi değil o bireyin içinde yer aldığı aileyi, ailenin parçası olduğu toplumu da etkilemektedir (Doğan, 1998). Toplumun her kesiminde yaşanabilen bir sorun olan madde kullanımında ergenlik dönemi özel bir önem oluşturmaktadır. Arkadaş grubuna, ebeveyne bağlı etkenler; biyolojik, kalıtsal ve sosyal etkenler ergenlerde madde kullanımına neden olmaktadır (Ögel, 2003). Ergenler, madde kullanımı sonucunda ruhsal, fiziksel ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Madde kullanımı ile ilgili ciddi fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlar yaşayan ergenler, madde bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olması nedeniyle tedavi programlarından yararlanabilmektedirler (Çoşkunol, 1998). Dünyadaki tedavi programlarının ilk amacı kişinin ayıklık süresini olabildiğince uzun tutmaktır (Shuckit, 1994). continue reading…

Human: Bağımlılığın alt yapısını oluşturan faktörler nelerdir?

Fatih Kılıçarslan: Çocuk dünyaya geldikten sonra anne ve baba ilişkileri ile bağlı olarak ruhsal gelişimi oluşur. Eğer çocuk, uygun olmayan anne ve baba tutumları içersinde yetiştirilir, eğitilir ve büyürse çocukta bağımlı ilişkiler meydana gelir. Şöyle bir metaforla açıklayayım; çocuk dünyaya geldikten sonra annesi ile göbek bağı kesilir, fakat bu fiziksel bir bağın koparılmasıdır. Ama psikolojik olarak bu bağ koparılmazsa, ebeveyn- çocuk ilişkisi koruyucu ve bağımlı tutumlar ya da otoriter ve reddedici tutumlar şeklinde sürdürülürse, çocuğun doğumundan itibaren bağımsızlaşma bireyselleşme süreci güven içersinde devam etmezse bu çocuklar bağımlı bir kişi olmaya potansiyel adaydır. continue reading…

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Kılıçarslan ile bağımlılığı aşmada aile terapisinin ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal sorumlulukların önemi hakkında konuştuk… Ana-babanın koruyucu, bağımlı veya otoriter ve baskıcı tutumlardan kaçınmaları, çocukların hayatın sorumluklarını gelişimine uygun olarak vermeleri, yanlışlıklar karşısında önce ebeveynlerin hayır diyerek örnek davranışlar sergilemeleri, önemli rol oynamaktadır. Madde bağımlısı çocuklar genellikle kurban oluyor. Karı koca ayrılma noktasına geliyor, uyum sorunu var ve çocuk bu yuvayı kurtarmak için kendini kurban olarak ortaya koyuyor. İnsanların bilgisiz olması, devletin yeterince organize olamaması, sosyal alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının önde olmaması veya sayılarının az olması, bu ülkeyi küresel kapitalizmin istismarına açık hale getiriyor. Bu da çocukların hayatla mücadelesinde, ekonomik zorluklar karşısında mücadelesinde şevkini kırıyor. continue reading…

Madde bağımlılığında psikoterapi geçmişte psikiyatristler tarafından etkisiz bulunmuştur. Bu durum psikoanalitik yaklaşımların etkisiz olması ile ilgilidir. Günümüzde ise psikoterapötik yaklaşımlar oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağımlı hastaların tedavilerinde her biri değişik yönelimli bireysel, aile ve grup psikoterapileri uygulanmaktadır. Bağımlılık tedavisinde psikoterapi ile birlikte danışmalık da etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, madde bağımlılığında kullanılan bireysel psikoterapi yaklaşımı gözden geçirilmiştir. Madde kullanım bozukluklarına yönelik psikoterapötik tedaviler oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bağımlılığı tedavi etmede kullanılan psikoterapi türleri, her biri ayrı bir yönlendirme çeşitliliği taşır ve bireysel terapi, aile ve grup terapilerini kapsar. Kimyasal bağımlılığın tedavisinde psikoterapötik yaklaşımların yaygın kullanımına karşın, yalnızca bu son yirmi yıl zarfında bu yaklaşımlar bilimsel bir biçimde değerlendirilmeye başlanmıştır. continue reading…

Madde Kullanmaya Başlamasının Sebepleri Nelerdir? Madde bağımlılığına başlamanın, merak, arkadaş grubunun yönlendirmesi, çocukların arkadaşlarına hayır diyememesinin birçok nedeni var. Çocuğun arkadaşları tarafından sürekli kullanılması ya da çocuğun örtülü bir depresyon geçirmesi, aile içi sorunlar, aile içerisinde anne ya da babadan birinin madde bağımlısı olması, alkol bağımlısı olması çocuğun madde bağımlılığında bir etkendir. Bu nedenlerin hepsi ya da sadece biri bile çocuğun yönlenmesinde etkilidir. Madde kullanmayı özellikle çocuğun modelleme ilişkisine bağlayabiliriz. Çocuk ya arkadaşından birini ya da anne babasından birisini model alır. Çocuğun çevresinde ve ailesinde böyle modeller varsa, maddeye yönelme riski çok daha yüksektir. Ailede sigara içen ebeveynin olması, çocuğu sigara bağımlılığına yatkın hale getiren en etkin sebeplerden birisidir. continue reading…

Günümüzde uyuşturucu ve madde bağımlılığı, çocuk ve ergenlerde hızla yayılmaktadır. Uyuşturucu ve madde bağımlısı ergenlerde ebeveynlerin çocukluk dönemi, gelişim sürecinde olumsuz, yanlış yaklaşımlar olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin tutumların konuşulması, değerlendirilmesi özellikle çocuğun aile ve topluma kazandırılmasında, ana-babanın nasıl bir rol alacağı, tutum ve davranışları yeniden nasıl yapılandıracağını hususu ailelerle yürütülen terapötik yaklaşımlarla belirlenir. Karı–koca iletişim içerisinde uyum, ahenk sağlayamaz ise, çocukların doğumuyla birlikte ortaya çıkan anne ve babalık rolüne de olumsuz etkilemektedir. continue reading…