Skip to content

Archive

Category: Psikiyatrik Sosyal Hizmet Müdahalesi

Şizofreni genetik ve biyolojik zeminde genellikle ergenlik dönemi kaosu sırasında çevresel stresörlerin etkisiyle ortaya çıkan ve kişinin iş, özel yaşam ve sosyal yaşamında gerilemeye neden olan bir beyin hastalığıdır. Bu hastalarımız ya üretken olamamakta, ya da hastalıkta sonra üretkenliklerini kaybetmektedir. Ülkemizdeki mevcut tedavi yaklaşımı daha çok tedavi edici anlayışla hareket etmekte ve sadece hastalıklarının pozitif belirtileri nedeniyle ayaktan ya da yatırılarak ilaçla tedavi edilmektedir. Gelişmiş batı ülkelerinde bu yaklaşıma ek ve zincirin devamı olarak bu hastaları toplum ve aileye yeniden kazandırmaya dönük eğitim danışmanlık ve rehberlik kurumları mevcuttur. Maalesef ülkemizde bu tür kurumlar yok denecek kadar azdır. continue reading…

Psikiyatrik Sosyal Hizmetlerin Tarihçesi: Ülkemizde psikiyatri alanında ilk Sosyal Hizmet Uygulamaları, kuruculuğunu Prof. Dr. Rıdvan Cebiroğlu yaptığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi A.B.D.’ında 1957 yılında başlayan ve Sosyal Hemşire adı verilen elemanlarca yürütülen sosyal hizmet uygulamaları, hastalığın nedenlerini ortaya koymada yardımcı bir rol oynamıştır. Bu çalışmalar batı ülkelerindeki uygulamalara benzer bir biçimde, yine hastanın çevresel ve kişisel özelliklerinin saptanması ihtiyacından doğmuş, aile ile ilişkilerin geliştirilmesi ve ailenin hasta ve hastalığa karşı tutum ve görüşlerinin olumlu bir hale getirilebilmesi için yapılan muntazam ev ziyaretleri bu çalışmaların en önemli bölümünü oluşturmuştur. continue reading…

1927 yılında Toptaşı Bimarhanesi’nin nakli ile resmen (fiilen 1923) açıldıktan bu yana Bakırköy, hastaların hem tedavi gördüğü hastane hem de yaşadığı ev olmuştur. Mazhar Osman üstadın deyişiyle “virane” olan bu yer hastalar ve doktorlar dahil çalışanlar tarafından mamur edilir. Bakırköy’ün şu andaki yeri bir kışla (Reşadiye Kışlası) olarak planlanmış, eski binaları Sultan IV. Reşad tarafından 1. Dünya Savaşında kullanılmak üzere yaptırılmıştır. Binaların yapımı İstanbul’un işgaline kadar bitirilememiştir.  Halen hastanemizin en eski binalarından olan BİTAM binasında kışlanın bir kitabesi mevcuttur. Bakırköy, resmi adıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yaklaşık 550 dönümlük çoğunluğu çam koruluğu olan arazi üzerinde (hastanenin kuruluş dönemine ait fotoğraflarda tek bir dikili ağaç yoktur, daha sonra dikilmiştir) 488’i kronik psikiyatrik hastalara ait olmak üzere 1750 yatakla hizmet veren Türkiye’nin en eski ve en büyük psikiyatri hastanesidir. continue reading…