Dünya’da her yıl Mart ayının üçüncü haftası kutlanan, sosyal hizmet çalışanlarının “Dünya Sosyal Hizmet Günü” kutlu olsun. Günün anlam ve önemini, yıllar boyu tecrübe süzgecimden geçen aşağıdaki düşüncelerimle paylaşmak istiyorum.

Sosyal hizmet ihmal, istismar ve şiddet mağduru çocuk, kadın, yaşlı ve özürlülere hizmeti içeren, zor çalışma koşullarında tükenerek, sürekli hizmet vermeyi gerektiren bir alandır.

Sosyal hizmet, küçük hesapların bir parçası olarak değil bir derdin, bir sıkıntının ve hayata dair bir idealin hedefleri uğrunda verilen bir aksiyondur.

Sosyal hizmet, belli bir kesimin ya da ideolojik grupların alanı olmayıp farklı toplumsal özellikleriyle halkın alanıdır. Sosyal hizmet uzmanları, mesleki bilgi becerileri ile toplumsal barış ve uzlaşmanın çabası içerisinde uygulamalarını sürdürürler.

Sosyal hizmet mesleği her şeyden önce, toplumun sorunlarının çözümüne katılımını destekleyici, bireylerin özgürleşme ve sivilleşme çabalarını geliştirici bir meslektir. Birey, grup ve toplumla çalışır. İnsan odaklı uygulamaları içerir. Din, dil ve sınıf farkı gözetmeden mesleki uygulamalarını yürütür. İdeolojik değil insani bir meslektir.

Sosyal hizmet uygulamaları açık, katılımcı olmalıdır. Sosyal hizmet ülkemizde adaletin, eşitliğin, insan haklarının ve insan onurunun güvencesidir. Sosyal hizmet uzmanları, mesleki uygulamaları ile bireyin demokratik bilincinin gelişmesini desteklediği gibi, demokratik katılımını da geliştirmektedir. . Bu bağlamda mesleğin savunuculuk misyonunu önemsiyorum. Savunuculuk yapabilmek için sivil toplum gelişimi ve gelişimin içinde aktif yer almamız gerektiğine inanıyorum.

Sosyal hizmet sadece teorilere, akıl ve bilişsel bilgilere dayalı bir meslek değildir. Sosyal hizmetin gönül, vicdan ve duygu boyutuna dikkat çekmek isterim. Elbette her birimiz bir profesyonel meslek elemanıyız. Meslek icrasında gönül ve akıl dengesini yerinde ortaya koymak esastır.

Sosyal hizmetin kurumsallaşma süreci kamu kurumlarda olmuş ancak kamu kurumlarının siyasetin manipülasyonuna açık olması sosyal hizmetin gelişimin olumsuz etkilemiş. Bizlerin özgür duygu ve düşüncelerimizi ortaya koyabileceğimiz, katılımı esas alan, demokratik normları dikkate alan daha sivil kurumlarda mesleğimizi ortaya koymamız gerektiğine inanıyorum. Sosyal hizmet, liderlik mesleğidir. Eğer içini doldurursanız saygı görür, içinde yaşadığımız toplum için üreten bir değer olursunuz.

Ülkemizde sosyal hizmet  uzmanlarının rol ve fonksiyonlarını verimli olarak ortaya koyabilmeleri için güçlü bir şekilde mesleklerini temsil edebilmeleri, işbirliği  ve koordinasyon sağlamaları gerekmektedir.  Sosyal hizmet uzmanları, mesleki uygulamalarını kuşaktan kuşağa aktarılabilmelidir.

Dünya Sosyal Hizmet günün halkımızın sosyal sorunlarının çözümünde ve sosyal hizmet bilincinin oluşumunda katkı sunacağına olan inancımla meslek mensuplarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.

Fatih Kılıçarslan/ Sosyal Hizmet Uzmanı/Aileder Yönetim Kurulu Başkanı.