Hatay İli Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013 tarihinde  meydana gelen terör saldırısı sonrası oluşan sosyo-psikolojik duruma yönelik Hatay Valiliği ve M. Kemal Üniversitesi işbirliği ile “Reyhanlı İlçesi Sosyal Destek Eylem Planı” toplantısı, 14.05.2013 tarihinde Hatay Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü başkanlığında, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Aldatmaz, Hatay İl Sağlık Müdürü Sabahattin Yılmaz ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Osman Şimşek ve ilgili diğer birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Reyhanlı halkının bir nebze olsun yaralarını sarmak amacıyla aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır: 1. Ziyaretler: Reyhanlı’da gerçekleşen müessif olay neticesinde meydana gelen psiko-sosyal travma ortamının kısa sürede atlatılabilmesi için Üniversitemiz senato üyeleri ile Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Başhemşirelik temsilcileri, Reyhanlı Kaymakamlığı, Reyhanlı Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlar ile vefat eden ve yaralanan vatandaşların ailelerine yapılacak taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri.

2. Reyhanlı Meslek Yüksekokulunda Senato Toplantısı: Üniversitemiz senatosunun Reyhanlı’daki psiko-sosyal ortama destek verilebilmesi için 15 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı’da toplanması ve tek gündemle Reyhanlı halkına destek açıklamaları.

3. Teröre Bağlı Travma Durumu Eğitimi: MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi uzmanları tarafından psikiyatristler, PDR uzmanları, psikologlar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ilgili alan uzmanlarına Teröre Bağlı Travma Durumunda psiko-sosyal destek eğitiminin verilmesi.

4. Travma Hali Psikolojik Sosyal Destek Çalışmaları: Eğitim verilen MKÜ personeli ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki psikiyatrist, psikolog, PDR uzmanları ve sosyal çalışmacılarının terör eylemine bağlı travma geçirenler, kaygı düzeyi yükselmiş ve Reyhanlı ortamında normal sosyal hayatını yürütemeyeceğine yönelik düşüncelere kapılmış yetişkin, genç ve okul çağındaki çocuklara yönelik psiko-sosyal destek ve rehabilitasyon çalışmaları.

5. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri: MKÜ Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim elemanları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanları ve İl Sağlık Müdürlüğü ilgili alan uzmanlarının gözetiminde terör eylemine bağlı olarak ilk tedavileri gerçekleştirilen mağdurların ihtiyaç derecesine bağlı olarak çeşitli düzeylerdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için MKÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü 4.sınıf öğrencilerinin rehabilitasyon destekleri.

6. Evde Bakım Hizmetleri: MKÜ Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanları ve İl Sağlık Müdürlüğü ilgili alan personeli tarafından ilk tedavileri yapılan mağdurların kendi evlerinde tamamlayıcı tedavi süresince kısa sürede iyileşebilmelerini sağlayabilmek için Hatay Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin öğretim elemanları gözetimine mağdurlara evde tedavi hizmetlerini öğretmesi, pansuman, yara bakımı, kişisel bakım, hijyen vb. konularda eğitim ve tedavi çalışmalarının yürütülmesi.

7. Ebelik Hizmetleri: MKÜ Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanları ve İl Sağlık Müdürlüğü ilgili alan personeli ile işbirliği halinde travmaya bağlı düşük tehdidi, doğum sonrası loğusalık problemleri ve emzirme problemine yönelik olarak eğitim ve ebelik hizmetlerinin verilmesi.

8. Eğitime Yönelik Destekler:

a. MKÜ Eğitim Fakültesi eğitim bilimleri ve özel eğitim bölümleri akademisyenleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki rehber öğretmenler eşliğinde travma ortamından etkilenen eğitim çağındaki çocuklar için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, kişiye özel eğitim süreçlerinin tasarlanması, desteklenmesi ve yürütülmesi.

b. Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek mağdur öğrencilere yönelik travmaya bağlı dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği, odaklanamama, genel sınav kaygısı vb. konularda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri.

9. Kardeş Aile Faaliyetleri: Müessif olayda zarar gören ailelere ve çocuklarına yönelik olarak il ve ilçelerimiz düzeyinde STK’ların desteği alınarak başlatılacak bir kardeş aile yardımı projesi kapsamında sevgi ve yardımlaşma duygularının paylaşılması, manevi destek sağlanması ve kardeşlik mesajlarının iletilmesi, giysi, gıda, oyuncak, okul araçları yardımları.

10. Sosyo-Kültürel Rehabilitasyon Hizmetleri: Mağdurların kısa sürede sosyal hayata adaptasyonları için Hatay İl Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenecek olan Gaziantep hayvanat bahçesi, Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi, Tarsus-Mersin Bölgesinde ören yerlerine gezi ziyaretleri ile ilgi gruplarına göre başta Mustafa Kemal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi olmak üzere bölge üniversitelerinin laboratuvarlarına ziyaretler ve çocuklara yönelik çeşitli düzeylerde tiyatro gösterilerinin düzenlenmesi.

11. İktisadi ve Ticari Hayata Yönelik Destekler:

a. Vergi dairesi başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurumlarına ödenen prim ve borçların ertelenmesi.

b. Kamu ve Özel bankalara ait borçların ertelenebilmesi için teklifte bulunulması.

c. Muhtaç durumda olan hanelerdeki çalışabilir durumda ancak işsiz olan bireylere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından öncelik verilmesi,

12.  Raporlama ve Sonuç Bildirimi: Yapılan çalışmalar sonucunda çalışma raporunun oluşturularak ilgili kurumlarla paylaşılması.

http://www.mku.edu.tr/index.php?page=readnews&location=&id=1155