Psikiyatri tedavi sürecinde sosyal hizmet uzmanları hastaların, psiko-sosyal ve ekonomik sorunların giderilmesinde tedavi öncesi, tedavi sürecinde ve taburculuk sonrasında mesleki uygulamalarını gerçekleştirerek hasta ve ailesine sosyal destek hizmetlerini yürütür. Kliniklerinde çalışan sosyal hizmet uzmanının temel görevlerinden birisi, hasta ile ilgili olarak, sosyal inceleme raporu hazırlamaktır.

Sosyal inceleme hastayı aile ve sosyal çevresinde ele alarak aile, iş ve çevresel koşulların bireyin hastalığı ile etkileşimini, teşhisini ve hastalık seyrinin iletişimini, rol ve sorumluluklarını ne yönde etkileyeceğini belirleme açısından başvurulan değerlendirme raporudur. Sosyal hizmet uzmanı, hasta arasındaki ilişkiye dayanılarak hazırlanır.

Rapor için kliniklerden sevk edilen hastaların aileleri, yakınları, komşuları, çalışıyorlar ise mesai arkadaşlarının bir kısmı ile görüşmeler yaparak hastanın psiko-sosyal durumu aile, çevresiyle ilişkileri, iletişim uyum ve davranış sorunları, sosyo- ekonomik durumu, işyerinde performansı görüşmelerle değerlendirilerek tedavi ekibine veya sağlık kurul heyetine sunulur.

Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi 1.01.2014 ve 31.03.2014 tarihleri arasında psikiyatri kliniklerinden ayaktan tedavi poliklinik ve yatan hasta servislerinden talep edilerek düzenlenen sosyal inceleme rapor sayısı 1209 olup, sosyal inceleme raporu kategorileri ve rapor hazırlanma sürecinde görüşmelerde sorulan sorular aşağıdadır.

Evde Bakım ve 2022 Maaşı

Eğitim durumu

Evde kiminle kaldığı

Evin geçimini kim sağlıyor?

Erkekse askerliğini yapıp yapmadığı ve askerlikte hava değişimi, ceza veya firar girişiminde bulunup bulunmadığı?

Çalışma hayatı işte karşılaştığı zorluklar? Çalışmıyorsa niye çalışmadığı?

Hastalık ne zaman ve nasıl başladı?

Ailede bu hastalığın olup olmadığı?

Hastalığın seyri ve artma dönemleri?

Tedavi, kontrolleri ve ilaç kullanımı?

Madde ve alkol kullanımı var mı?

Öz bakım kişisel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı?

Evlat Edinme

Ailenin biyolojik çocukları var mı? Tedavi görüp görmedikleri ve tedavi süreçleri?

Eğitim durumları

Psikiyatrik bir hastalıklarının ya da öykülerinin olup olmadığı?

Yaptıkları iş ve geçimlerini nasıl sağladıkları?

Çocuklarla ilişkileri nasıl?

Ailelerin evlat edinmelerine nasıl baktıkları?

Daha önce tanıdıklarından evlat edinen var mı?

Şiddet ve Cinsel Saldırı Durumlarında

Şiddet/ Cinsel Saldırı mağduruna şiddet olayı anlatılır

Şiddet/ Cinsel Saldırı olayından sonra kişinin toplumdan uzaklaşma veya öfke durumu nasıl?

Şiddet/ Cinsel Saldırı sonrası psikolojik ve sosyal işlevleri anlatılır

Şiddet/ Cinsel Saldırının yansıması nasıl? Uyku ve yemek yemesi nasıl?

İş yerinde nasıl davranıyor?

Malulen Emeklilik

İşçiler için

Demografik bilgileri

Daha önce çalıştığı iş yeri ya da iş kolları

Hangi sıklıkla ya da aralıklarla çalışarak iş yeri değiştirdiği

İş yerinde iletişimi, uyumu ve iş performansı

İş yerinde yaşadığı sorunlar, hakkında açılmış idari soruşturma olup olmadığı

Mesaiye düzenli gelip gelmediği

Alkol ve madde kullanımı var mı varsa tedavi gördü mü?

Öz bakım düzeyi

Öğretmenler için

Demografik bilgileri

Kaç yıldır bu meslekte olduğu

Sınıf içi kontrol, otorite sağlayıp sağlayamadığı

Ders konularına hakim olup olmadığı

Öğretmenler ve idare ile ilişkileri, iletişim ve uyup becerileri

Alkol ve madde kullanımı var mı varsa tedavi gördü mü?

Öz bakım düzeyi

Polisler için

Demografik bilgileri

Polislerin görevleri ve görevleriyle ilgili sorumlukları

Sorumluklarını ne düzeyde yerine getiriyor

Meslek arkadaşlarıyla ve vatandaşlarla iletişimi ve uyumu nasıl?

Mesai durumu ve öz bakım düzeyi

Geri hizmet alıp almadığı

Polisin verimliliği ve performansı

Alkol ve madde kullanımı var mı varsa tedavi gördü mü?

Aile görüşmeleri

Eşi ve çocuklarıyla iletişimi ve uyumu nasıl

Günlük yaşam uyumu; uyku, yemek yeme düzeni nasıl?

Arkadaş ve sosyal çevre ile iletişi

Kendi ihtiyaçlarını nasıl karşıladığı?

Bağımsız ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabiliyor mu? (Banyo, yemek yeme, ev işleri, tıraş gibi…)

Mesleki İşlevsellik

Demografik bilgileri

Askerliğini yapıp yapmadığı

Yaptığı işin ne olduğu

İşine zamanında gidip gelir mi iş saatlerine uyar mı?

Hangi işte çalıştığı ve kaç yıldır çalıştığı?

Çalışma saatleri hangi aralıktadır?

Hangi birimde çalıştığı?

Kişinin işiyle ilgili görev ve sorumlukları yerine getirip getiremediği

Alkol ve madde kullanımı var mı?

İntihar öyküsünün olup olmadığı

Arkadaş ve sosyal çevresiyle ilişkileri nasıldır?

Özellikle kişinin amiri, müdürü patronu aranarak bilgi alınacak

Öz bakım düzeyi

Adli Psikiyatri

Demografik bilgileri

Hastalık başlangıcı tarihi

Tedaviye uyumu ve tedavi takibi ile sağlığına aldığı faydalar

Olay ya da suç öncesi kişinin sağlık durumu

Olaydan sonraki yaşam kalitesi( beden ruh sağlığı)

Güncel olayları takip edip edemediği

Kendi kişisel bakımını yapıp yapamadığı

Yasal işlerini (vergi ödeme, kira alma, maaş çekme…) yardımsız yapıp yapamadığı

Vakaya özel olarak madde ve alkol kullanıp kullanmadığı sorulur

Stajer Sosyal Hizmet Öğrencileri

Hediye Argış / Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Zeynep Uyanık / Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Bahar Tekin / Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Buket Sultan Akkaş / Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

Abdülmenaf  Timurtaş / Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü