İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) 21 Ocak 2012 tarihinde İstanbul İli’nde “Aileye Bakış” adlı I. Aile Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. Türkiye’den ve diğer ülkelerden akademisyen, uzman ve gönüllülerin katıldığı çalıştayda aile sorunları tartışıldı ve yeni çözüm önerileri sunuldu. Çalıştayda; 1. Aile konusunda yapılan çalışmaların koordinasyonu ve uluslararası alana taşınması, 2. Ailede erkeğin rolü, 3. Ailede şiddet, 4. Töre cinayetleri konuları ele alındı. Özellikle ailede erkeğin rolü konusuna vurgu yapılarak ailenin kadın ve erkeğin ortak katılımına dayanan bir bütün olduğu ifade edildi. “İnsanlar çift yaratılmıştır; fıtraten farklı (fizyolojik, biyolojik ve psikolojik açıdan) yaratılmakla beraber, birbirini bütünlemektedir. Bu bir eksiklik olarak algılanmamalıdır. Aile bir bütündür, ben değil biz kavramı önemlidir. Aile ayrıştırılmamalı, ancak sorumlulukların yerine tam getirilebilmesi için her bir aile bireyinin görev tanımı iyi yapılmalıdır. Günümüzde kadının haksızlığa maruz kaldığı teması çok gündemde olduğundan yola çıkılarak, ailede erkeğin rolü öne çıkarıldı. Ailede erkeğin aile içinde 3 önemli rolü vardır: 1- Eş olarak rolü 2- Baba olarak rolü 3- Günümüzde azalmakla beraber geniş ailede evlat rolü.  Allah’a karşı kulluk ve toplum içindeki mesleki rolü gibi rolleri daha da çoğaltmak mümkündür.”

Aile Çalıştayı Raporu’nun tamamını okumak için tıklayınız…