Çocuğun gelişiminde en temel etkili ve yararlı kurum ailedir. Sağlıklı aile içi iletişim, çocuğun kişilik, duygusal ve davranışsal gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Anne ve baba çocuğun gelişiminde fonksiyonu sağlıklı rol ve model olmalarıdır. Ülkemizde hızlı yaşanan teknolojik değişim, kitle iletişim araçlarında farklılaşma, yaygınlaşma aile ve toplumsal ilişkileri etkileyerek iletişim sorunlarına neden olmuştur… Kitle iletişim araçlarından en etkilisi ve yaygın olanı televizyonlardır. TV. Dizileri farklı birçok toplum kesim inlerince izlenmekte, bireyleri ve özellikle çocukları ruhsal, kişilik gelişimlerini etkilemektedir. TV. Dizileri, çocuk ve aile yapımız üzerindeki etkilerini açısından değerlendirilmelidir. Dizi aktrisleri toplum tarafından rol model olarak algılanarak bireylerin tutumlarını etkilemektedir ve yönlendirmektedir. Artık dizi kahramanları ebeveynlerin yerini alarak çocuklarımıza model olma rolü üstlenmişlerdir. TV. Dizilerinde yer alan şiddet, çatışma, cinsel taciz, saldırı görüntüleri toplum tarafından olağan algılanmasına yol açarak hızla artmasına yol açmaktadır. Özellikle toplumumuzda şiddet kültür ürünün oluşmasına neden olmaktadır. “iyi” yi temsil edenlerin uyguladıkları şiddet “meşru” sayılıyor!!!

Böylece TV. yayınlarından ruh sağlığı en çok etkilenen çocuklardır. Çocuklar 3 yaşında, savaş, şiddet, ölüm ve de cinsellikle tanışarak gelişim, uyum ve davranış sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.

Çocuk Üzerindeki Etkiler

Kahramanlarını taklit etmeye başlıyor.

Etrafa, insanlara, yaşıtlara ilgisizlik,

Aşırı derecede cansız nesnelerle ilgilenme,

İletişim ve etkileşimde problemler

Uyum ve davranış sorunları

Erişkin döneminde, suç teşkil eden şiddet uyguladıkları gösterilmiştir.

Gerçek yaşamdaki şiddete karşı duyarsız duruma gelmekte; “şiddet kurbanı olma” korkusu gelişmektedir.

Duygusal ve sosyal iletişime geçememe

Aile içi ve toplumsal ilişkilerde iletişim çatışmaları gösterme

Aileler Dikkat!!!

TV en az 3 metre uzaklıktan, aydınlık bir ortamda izlenmeli

Çocuğun odasında tv olmamalı

İzlediği programlara ve izleme süresine kısıtlama getirilmesi,

İletişim için yemekte tv açılmamalı, 

Tercih ettiği programlar kontrol edilmeli

Şiddetin aksine, olumlu rol modeli olunmalı

Şiddet içerikli programlar hakkındaki görüşleri ve eleştirileri öğrenilmeli

Şiddet içerikli bir yayın esnasında, olay hakkında tartışılmalı

Birlikte olunan zamanlarda yapılan etkinliklerin zenginleştirilmeli

Çocuğun odasında bilgisayar bulundurulmamalı

Program ve saatle sınırlandırılması,

Çocukla iletişimin canlı tutulması,

 Sonuç olarak sağlıklı çocuk gelişimi için sağlıklı ve uyumlu bütünlüğü ile açık iletişim, etkileşim içersinde, aile üyelerinin birbirlerine daha çok zaman ayırdığı kaliteli zaman geçiren sağlıklı aile ile çocuk sağlıklı yetiştirilebilir.

Fatih Kılıçarslan/ Sosyal Hizmet Uzmanı