Çocuk İstismarını Nasıl Önleriz?

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan “Çocuk istismarının nasıl önlenebileceği” konusundaki önemli bilgiler verdi. Çocuğun gelişim sürecinde karı-koca iletişim çatışmaları ve ilişkilerinde uyum sorunları yaşıyorlarsa ortaya çıkan sorunlar çocukta stres faktörüne yol açar. Benlik saygısı gelişmemiş kendine güvenmeyen çocuk, bağımlı ilişkilere açık olur. Koruyucu ve bağımlı veya otoriter aile ilişki sisteminde yetiştiren çocuk ilgi ve sevgiyi kaybetme korkusuyla kişilik ve bedensel sınırları belirlemekte güçlük çeker. “Hayır” diyemeyerek ihmal ve istismara maruz kalır. Çocuğun sözel, duygusal ve cinsel istismara maruz kalması sağlıksız aile sisteminden kaynaklanır. Sağlıksız aile sisteminin en temel özelliği, çocuğu gelişim sürecinde tanıma ve anlama yerine bireysel farklılıklarına ve sınırlarına önem vermemesidir.  İşte ayrıntılar…

Bölüm 1:

Bölüm 2: